Mzigo-TV-728x90

Masomo ya misa

Masomo ya Misa Julai 11

By

on

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 11/07/2024

2024 JULAI 11: JUMATANO-JUMA  LA 14 LA MWAKA

Mt. Benedikto, Abate
Rangi: Kijani

Zaburi: Juma 2

Somo 1. Hos 11:1, 3-4, 8-9

Bwana anasema: Israeli alipokuwa mtoto, nalikuwa nikimpenda, nikamwita mwanangu atoke Misri.Lakini nalimfundisha Efraimu kwenda kwa miguu; naliwachukua mikononi mwangu; hawakujua ya kuwa naliwaponya. Naliwavuta kwa kamba za kibinadamu, kwa mafungo ya upendo; nami nalikuwa kwao kama hao waondoao kongwa tayari mwao, nikaandika chakula mbele yao. Niwezeje kukuacha, Efraimu? Niwezeje, kukuponya, Israeli? Niwezeje kukufanya kama Adma? Niwezeje kukuweka kama Seboimu? Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Sitatumia ukali wa hasira yangu, sitarudi kumwangamiza Efraimu; kwa maana mimi ni Mungu, si mwanadamu mimi; mimi ndiye aliye Mtakatifu katikati yenu; wala sitaingia ndani ya mji.

Wimbo wa Katikati. Zab 80:2-3, 15-16

1.   Wewe uchungaye Israeli, usikie,
Wewe umwongozaye Yusufu kama kundi;
Wewe uketiye juu ya makerubi, utoe nuru.
Uziamshe nuru zako.
Uje, utuokoe.

(K) Uangazishe uso wako, ee Bwana, nasi tutaokoka.

2.  Ee Mungu wa majeshi, tunakusihi, urudi,
Utazame toka juu uone, uujilie mzabibu huu.
Na mche ule ulioupanda
Kwa mkono wako wa kuume;
Na tawi lile ulilolifanya
Kuwa imara kwa nafsi yako. (K)

Injili. Mt 10:7-15

Yesu aliwaambia mitume wake: Katika kuenenda kwenu, hubirini, mkisema, Ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo; mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu, wala fedha, wala mapesa mishipini mwenu; wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo; maana Mtenda kazi astahili posho lake. Na mji wowote au kijiji cho chote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu; han kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni. Na nyumba ile ikistahili, amani yenu na iifikilie; la, kwamba haistahili, amani yenu na iwarudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu, mtokapo katika nyumba ile, au mji ule, kung’uteni mavumbi ya miguuni mwenu. Amin, nawambia, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu, kuliko mji ule.

TAFAKIRI

MUNGU AMETUPENDA UPEO: Nabii Hosea anamuonesha Mungu kuwa anawapenda watu. Kwa upendo wake aliwainua na kuwashika mkono Waisraeli. Kama yaya au mlezi amfundishavyo mtoto kutembea ndivyo alivyo wafundisha Waisraeli kutembea. Cha kushangaza zaidi kadiri alivyo wapenda Waisraeli ndivyo walivyo kengeuka, kuwa mbali naye na kumkataa. Ni kwa upendo huo alimpeleka Kristo ili atukomboe. Na Kristo anawaandaa tena mitume na kwawatuma kwa upendo kuwafikishia watu wake upendo wa Mungu. Anawatuma kuutangaza ufalme wa Mungu wakiwaponya wagojwa, wakiwafufua wafu, wakiwatakasa watu na kutoa pepo. Kristo anawaelekeza hawa mitume watambue uhitaji wa watu na kuwahudumia kwa kadri inavyowezekana akiwakumbusha ya kuwa wamepewa bure na watoe bure. Kristo anawaelekeza wawe wakarimu. Inafaa tutafakari kwa moyo wa dhati huu ukarimu na upendo wa Mungu tunaurudishaje? Ni mwaliko kwa kila mmoja kuwa mkarimu kwa wote hasa tuutambue huu ukarimu wa Mungu na kurudisha ukarimu, tumependwa nasi tupendane. 

Sala: Ee Bwana utusaidie kukupenda kwa Moyo wote na kuwapenda wengine kwa pendo lako.

About mzigotv

Nyimbo Mpya 2023, 2022 Download Audio, Video, Mp3, Mp3 African music, Tanzania Music, Naijamusic, naijavibe, Bekaboy, Djmwanga, Tanzania songs, Kenya songs, Uganda songs, Rwanda songs, Congo songs, Zanzibar, Singeli, Taarabu, Reggae, Amapiano, Nyimbo za dini, Gospel songs, Diamond platnumz, jux, Rayvanny, Harmonize, Nandy, Zuchu, Wasafi, Alikiba Teading songs, Top 100 songs youtube, Nigeria, Naija songs.

Recommended for you