Mzigo-TV-728x90

Masomo ya misa

Masomo ya Misa Julai 10

By

on

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 10/07/2024

2024 JULAI 10: JUMATANO-JUMA  LA 14 LA MWAKA

Mt. Olaf Alexanda
Rangi: Kijani

Zaburi: Juma 2

Somo 1. Hos 10:1-3, 7-8, 12

Bwana asema hivi: Israeli ni mzabibu, utoao matunda yake; kwa kadiri ya wingi wa matunda yake; kwa kadiri iyo hiyo ameongeza madhabahu zake; kwa kadiri ya wema wa nchi yake, kwa kadiri iyo hiyo wamefanya nguzo nzuri. Moyo wao umegawanyika; sasa wataonekana kuwa na hatia; yeye atazipiga madhabahu zao, ataziharibu nguzo zao. Yakini sasa watasema,”Hatuna mfalme; kwa maana hatumchi Bwana; na mfalme huyo je! Aweza kututendea nini?” Katika habari za Samaria, mfalme wake amekatiliwa mbali, kama povu usoni pa maji. Mahali pa Aveni palipoinuka, yaani, dhambi ya Israeli, pataharibika; mwiba na mbigili itamea juu ya madhabahu zake; nao wataiambia milima,” Tusitirini;” na vilima,”Tuangukeni.”Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili; uchimbueni udongo wa mashamba yenu; kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana, hata atakapokuja na kuwanyeshea haki.

Wimbo wa Katikati. Zab 105:2-7

1.   Mwimbieni, mwimbieni kwa zaburi,
Zitafakarini ajabu zake zote.
Jisifuni kwa jina lake takatifu,
Na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana.

(K) Siku zote mtafuteni uso wake Bwana.

2.   Mtakieni Bwana na nguvu zake,
Utafuteni uso wake sikuzote.
Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya.
Miujiza yake na hukumu na kinywa chake. (K)

3.    Enyi wazao wa Ibrahim, mtumishi wake;
Enyi wana wa Yakobo, wateule wake.
Yeye, Bwana, ndiye Mungu wetu;
Duniani mwote mna hukumu zake. (K)

Injili. Mt 10:1-7

Yesu aliwaita wanafunzi wake kumi na wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoe, na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na majina ya hao mitume kumi na wawili ni haya; Wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye; Yakobo wa Zebedayo, na Yohane nduguye; Filipo, na Bartholomayo; Tomaso, na Mathayo mtoza ushuru; Yakobo wa Alfayo, na Thadayo; Simoni Mkananayo, na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao Thenashara Yesu aliwatuma, akawaagiza, akisema.”Katika njia ya Mataifa msiende, wala katika mji wo wote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu, hubirini, mkisema, Ufalme wa mbinguni umekaribia.”

TAFAKARI

KRISTO ANATUITA, ANATUWEZESHA NA KUTUTUMA: Katika kuteua Kristo ameteua watu wa kawaida kabisa wa kufanya utume mgumu sana katika historia. Hawakuwa watu maalumu au wataalamu, ila kwa kuwaita anaanza kuwaandaa. Katika hali yao hiyo Kristo anawawezesha na kuwapa mamlaka juu ya pepo wachafu wawatoe, kuponya magonjwa na udhaifu wa kila aina. Kisha kuwawezesha anawatuma kwa maelekezo kwenda kutafuta kilichopotea katika nyumba ya Israeli na kuutangaza Ufalme wa Mungu. Kristo anamwita kila mmoja wetu, anatuwezesha kuutenda utume wake kwa sakramenti tunazozipokea, kwa ubatizo tunashirikishwa ukuhani, unabii, na ufalme wa Kristo. Kama makuhani tuwe watu wa sala na kutolea sadaka kwa Mungu wetu, kama wafalme kujitawala na kutawala malimwengu tukiyaelekeza kwa Mungu na kama manabii kutangaza Neno la Mungu na kuwaalika watu kwenye ufalme wa Mungu kwa kufanya toba. Nabii Hosea anautimiza vema utume wake katika Israeli akiwaonya na kuwaalika kufanya toba ya kweli.

Sala: Ee Bwana Neema yako ituwezeshe kuitikia vema wito uliotuitia na kuutimiza kwa sifa na utukufu wa Mungu.

About mzigotv

Nyimbo Mpya 2023, 2022 Download Audio, Video, Mp3, Mp3 African music, Tanzania Music, Naijamusic, naijavibe, Bekaboy, Djmwanga, Tanzania songs, Kenya songs, Uganda songs, Rwanda songs, Congo songs, Zanzibar, Singeli, Taarabu, Reggae, Amapiano, Nyimbo za dini, Gospel songs, Diamond platnumz, jux, Rayvanny, Harmonize, Nandy, Zuchu, Wasafi, Alikiba Teading songs, Top 100 songs youtube, Nigeria, Naija songs.

Recommended for you